โพรไฟล์ QC

เราใช้คุณภาพเหมือนชีวิตของเรา เพื่อให้เราผ่านใบรับรองที่สำคัญ:

ใบรับรอง CE

ตรวจสอบ SGS


แผนก QC ของเราซึ่งเป็นแผนกสำคัญของเรา (11 คน):

* ตรวจดูผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับการจัดส่ง

* ตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น

* มั่นใจว่าลูกค้าได้รับสิ่งที่ต้องการและพยายามบันทึกปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก

ฝากข้อความ